Ponúkam Vám kompletné prekladateľské služby v jazykovej kombinácii slovenský jazyk-anglický jazyk. Vyhotovím pre Vás  obyčajné  ako aj súdne preklady dokumentov z rôznych oblastí (napr. obchodné zmluvy, výročné správy, propagačné materiály, technickú dokumentáciu, návody na použitie atď).